Srpen-Září 2013

Penzijní reforma: ekonomika, politika, psychologie

30.září 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Když před třemi lety vznikala vládní koalice vedená Petrem Nečasem, za jeden ze stěžejních úkolů si předsevzala připravit a provést penzijní reformu. Ačkoli tato vláda je již minulostí, stejně jako Poslanecká sněmovna zvolená v roce 2010, penzijní reformu se skutečně nastartovat podařilo. A to navzdory odporu opozice i velké části odborné veřejnosti, která na přijaté variantě kritizovala řadu faktorů a souvislostí. V polovině letošního roku, tak trochu symbolicky po pádu vlády, penzijní reforma, resp. druhý pilíř penzijního systému prošel prvním testem. Podíváme-li se na klíčový ukazatel, totiž počet zapojených do tohoto pilíře, je evidentní, že příliš neobstál. Přesto, nebo možná právě proto je na místě podívat se na reformu z různých úhlů pohledu. Celý článek

Rozporuplné lákadlo penzijních fondů

30.září 2013   Autor: Václav Rybáček

Penzijní připojištění vnímá nemalá část společnosti jako samozřejmost, ba nutnost. Vysloužíme si příspěvek zaměstnavatele, něco přihodí stát, a pocit, že mám na stáří přilepšeno, ten taky není k zahození. Zadání trvalého příkazu z našeho účtu by ale mělo být spojeno s dobrým rozmyslem, zda chci podstupovat rizika, která v penzijním systému dřímají. Nebezpečí násilného převzetí aktiv fondů vládou, jež proběhlo v Maďarsku a nyní v Polsku, není rozhodně jediným, které z investičních aktivit fondů plyne. Celý článek

Život na úkor budoucnosti

30.září 2013  

O penzích a krátkozrakosti v politice, vzestupech a pádech impérií, ztrátě odpovědnosti a rozkladu morálky, hrozbě bankrotu, volání po silných vůdcích a historické nepoučitelnosti s Lawrencem W. Reedem, prezidentem Foundation for Economic Education (FEE). Celý článek

Nutná, avšak nechtěná. Politicky zapeklitá. Zn. penzijní reforma

30.září 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Demografický vývoj je neúprosný. Jako společnost stárneme a stárne i elektorát. Lidé v důchodovém věku dnes tvoří více než čtvrtinu českých voličů. Chodí pravidelně volit a rozhodují se povětšinou poměrně dlouho dopředu. Tolik neúprosná fakta, která ze seniorů činí klíčový faktor každých voleb. K tomu připočtěme, že nejen seniory zajímá otázka penzijní politiky státu. Je tedy spíše pozoruhodné, že právě penzijní reforma stále ještě nechává českou společnost dosti vlažnou. Nemusí tomu tak být – a patrně ani nebude – jednou provždy. Celý článek

Až druhý pilier

30.září 2013   Autor: Radovan Ďurana

Starnutie obyvateľstva, nízka miera zamestnanosti a privysoké dôchodkové nároky sú známe dôvody, ktoré štátne dôchodkové systémy v Európe posielajú už dnes do červených čísel. Obľúbeným, a nadnárodnými inštitúciami tipu Svetovej banky, propagovaným riešením bolo zavedenie sporivého II. piliera, ktorý presúva časť daní (odvodov) na súkromné účty sporiteľov. Súčasná, už viac ako 5 ročná kríza, toto riešenie poriadne prevetrala. Celý článek

Chilský zázrak v ČR? Možné důsledky plného opt-outu

30.září 2013   Autor: Petr Brabec

Chile jako první země zavedla a pro ostatní vyzkoušela takzvaný plný opt-out, tedy plné vyvázání se z průběžného systému financování penzí (PAYG) a přesměrování části prostředků na povinné kapitálové účty (2. pilíř). Celý článek

Šedí panteři evropské politiky

30.září 2013   Autor: Petr Sokol

Změna demografické struktury evropských či šířeji západních společností se neprojevuje pouze v nutnosti hledání nových řešení pro důchodový systém. Nárůst počtu i podílu lidí v důchodovém věku má svůj vliv i na politiku. Celý článek

Komunikace penzijní reformy

30.září 2013   Autor: Marek Buchta

Osud penzijní reformy vytváří smutnou paralelu k osudu Nečasovy vlády. Na začátku velké naděje a relativní důvěra občanů. Na konci zmar a blamáž. Celý článek

Český bankovní sektor, důvěra nebo rozpolcení?

30.září 2013   Autor: Alice Pospíšilová

Co je vlastně český bankovní sektor, když žádná banka v ČR nepatří českému vlastníkovi? Jedná se pouze o dceřinné společnosti nebo pobočky zahraničních bank. To se týká i bank, které původně založil český stát, ale později byly privatizovány a dnes patří zahraničním vlastníkům či skupinám: Česká spořitelna = Erste Bank, Komerční banka = Société Générale, ČSOB = KBC… Celý článek

Zrušení nadstandardů ve zdravotnictví

30.září 2013   Autor: Luboš Jemelka

Nedávným nálezem Ústavního soudu došlo mimo jiné ke zrušení právní úpravy umožňující připlácení za tzv. nadstandardy. Měli bychom se proto pozastavit u toho, proč došlo k jejich zrušení a jaké bude mít tento nález důsledky pro poskytování zdravotní péče v České republice. Celý článek