Březen 2013

Střední Evropa – koncept minulosti nebo nástroj budoucnosti?

  Autor: Ladislav Mrklas

Letošní první přímá prezidentská volba znovu připomněla, že Česká republika historicky patří ke středoevropskému prostoru. Co tento důležitý region Evropy spojuje, co jej naopak dělí? Existují společné problémy? Jsou důvody pro spolupráci v rámci Evropské unie? Jak důležitou roli hraje zahraniční obchod se zeměmi Visegrádské čtyřky a Německa pro českou ekonomiku? V čem se podobají a čím naopak liší formy a okolnosti volby hlavy státu v Česku a sousedních zemích? Právě na takové i mnohé jiné otázky odpovídá březnové, opět monotematické číslo analytického měsíčníku CI Time. Celý článek

Visegrádská skupina v Evropské unii: Koncept minulosti, nebo nástroj budoucnosti?

27.březen 2013   Autor: Michal Kořan

Visegrádská spolupráce (V4) prošla v uplynulých čtyřech letech značným vývojem. Po tápání v období kolem vstupu do EU nalezla V4 v letech 2009 až 2012 smysl své existence. Většina oblastí nově posílené spolupráce má společného jmenovatele: jsou to většinou otázky spjaté s agendou Evropské unie. Celý článek

Střední Evropa v době úpadku sociálního státu

27.březen 2013   Autor: Josef Šíma

O promarněných šancích a budoucích příležitostech střední Evropy, potřebě spojenectví „Nové Evropy“ s USA a Velkou Británií, zbytečných obavách z negativ konkurence mezi středoevropskými zeměmi a fanatické podpoře obnovitelných zdrojů. Rozhovor s polským profesorem a členem Bankovní rady Polské národní banky Janem Winieckim. Celý článek

Visegrádská obranná spolupráce: Na dobré cestě?

27.březen 2013   Autor: Jan Jireš

Spolupráce visegrádských zemí (V4) prošla v uplynulých dvou dekádách mnohými peripetiemi. Období zvýšené popularity visegrádského konceptu byla střídána obdobími stagnace, či dokonce zhoršování vztahů mezi některými zeměmi V4. Několikrát byla dokonce celá myšlenka visegrádské spolupráce prohlášena za překonanou a v zásadě mrtvou. Celý článek

Visegrád a USA: Nová realita

27.březen 2013  

Vztah Spojených států ke střední Evropě prošel za poslední čtyři roky zásadní proměnou stejně jako americký vztah k Evropě jako celku. V České republice často diskutované zrušení plánů na výstavbu radarové základny se stalo do jisté míry hořkým symbolem, nikoliv však spouštěcím mechanismem této změny. Celý článek

Rakousko kopíruje své postkomunistické sousedy

27.březen 2013   Autor: Petr Sokol

Do Rakouska jako kdyby se v posledních měsících přelila politika z nedaleké postkomunistické střední a východní Evropy. V zemi vybuchuje jeden korupční skandál za druhým a postiženými nejsou jen vládní strany, ale kvůli účasti na zemských vládách i opoziční populisté. To vede podobně jako u „východních“ sousedů k deziluzi z politiky, ale také ke vzniku nové „antipolitické“ strany. Roli rakouských Věcí veřejných ale u našich jižních sousedů hraje subjekt vedený rakousko-kanadským miliardářem Frankem Stronachem. Celý článek

Podoba prezidentské volby v České republice, na Slovensku a v Rakousku

27.březen 2013   Autor: Luboš Jemelka

Při nedávné prezidentské volbě byly mimo jiné diskutovány otázky, nakolik je naše právní úprava této volby dokonalá a zda v tomto ohledu nejsou některé zahraniční úpravy přesnější. Celý článek

Obchod ČR se zeměmi Visegrádské čtyřky

27.březen 2013   Autor: Jan Průša

Česká ekonomika je silně zapojená do mezinárodního obchodu: Vývozy zboží v roce 2011 dosáhly hodnoty 117 miliard eur (v cenách FOB), tedy 77 % českého hrubého domácího produktu ve výši 152 miliard eur. O něco menší byl vykázaný objem dovezeného zboží, a to 109 miliard eur (v cenách CIF), tedy 72 % HDP. Celý článek

Střední dluhová Evropa

27.březen 2013   Autor: Václav Rybáček

Země střední Evropy prošly za téměř čtvrtstoletí zásadními změnami. Všeobjímající vládní aktivita ustoupila do pozadí a dala prostor dynamičtějšímu tržnímu prostředí. Podstatný vliv si však vládní sektor ponechal, provozuje veřejné pojištění, finanční i nefinanční výroby, utváří regulacemi a vládní poptávkou odvětvovou strukturu výroby. V krátké analýze použijme oficiální data o vládním sektoru ke srovnání chování a současného stavu středoevropských vlád, Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Celý článek

Podle 63 % Italů je jasným vítězem voleb Beppe Grillo

27.březen 2013   Autor: Tatiana Wartuschová

Nikoho asi moc nepřekvapí, že volby v Itálii dopadly nakonec tak trochu jinak, než se na základě průzkumů očekávalo. Výsledky preferencí z průzkumů se nesmí v Itálii uveřejňovat 15 dní před volbami a v Itálii, podobně jako v ČR, se část voličů rozhodovala o tom, koho bude volit, v posledních dvou týdnech před volbami. Podle povolebních výzkumů to bylo až 25 % voličů. Celý článek