Květen 2013

Vedlejší efekty evropské ekonomické krize

29.květen 2013   Autor: Ladislav Mrklas

O příčinách, průběhu a důsledcích hospodářské krize se hovoří dlouho. Toto číslo analytického měsíčníku CI Time se krizi věnuje, avšak z úhlu různých vedlejších efektů. Číslo je převážně ekonomicky laděné, přesto zde figurují i témata, jež s ekonomikou souvisí jen částečně. Mnohé texty jsou pojaty jako pohled na krizi z perspektivy příležitostí, které v různých ohledech přinesla. Celý článek

Rychlé peníze. Jak oživit ekonomiku krizových zemí eurozóny

29.květen 2013   Autor: Petr Robejšek

V kakofonii názorů na řešení eurokrize dominuje několik hlasů. Jedni přísahají na snížení zadlužení, jiní zase věří v ekonomický růst na dluh. Evropská centrální banka, strnulá v monetaristické křeči, zaplavuje finanční systém levnými penězi a šéfka MMF Ch. Lagardeová to glosuje nevěrohodnými obavami z příliš nízkých úroků. Vždyť ona a všichni ostatní věří, že levné peníze přece jen povedou k investicím, k hospodářskému růstu a k poklesu nezaměstnanosti. Celý článek

Vlády na šikmé ploše

29.květen 2013   Autor: Josef Šíma

O nových tématech v německé politice, hledání cest k odpolitizovaným penězům, zlatých mýtech, spekulativních bublinách ve střední Evropě, šikmých plochách evropské hospodářské politiky i kancléřce Merkelové, která nepředstírá, že ví, co bude zítra. Rozhovor s Andreasem Hoffmannem z Institutu pro hospodářskou politiku na Univerzitě v Lipsku Celý článek

Šedá ekonomika v období hospodářské krize

29.květen 2013   Autor: Jan Průša

Odborník na šedou ekonomiku Friedrich Schneider z Univerzity v Linci odhaduje ve své publikaci The Shadow Economy in Europe 2013 objem šedé ekonomiky v Evropské unii na 2,2 bilionu eur, tedy na více jak 56 bilionů korun. To odpovídá necelé pětině hrubého domácího produktu EU. Celý článek

Nechme krizi pracovat

29.květen 2013   Autor: Václav Rybáček

Zemědělská půda neúprosně ustupovala stavební výstavbě. Další hektary byly připravené pro „městský rozvoj“, než finanční krize změnila očekávání investorů a hodnotu půdy. A tak namísto nových domů půdu obsadila zemědělská výroba, skleníky se zeleninou. Takový je současný příběh španělské oblasti El Ejido. Co si z příběhu vzít? Že krize není jen bolestný ekonomický příběh, ale také proces žádoucích změn ve výrobě. Tedy, pokud hospodářští politici dovolí. Celý článek

Dluhové brzdy nemohou být jen dalším prázdným heslem

29.květen 2013   Autor: Jaroslava Kypetová

„Náhled na ekonomické přínosy a náklady plynoucí z přistoupení k eurozóně se však v posledních letech mění také v důsledku probíhajících zásadních změn v institucionálním nastavení měnové unie, reagujících na dluhové problémy některých jejích členských zemí,“ uvádí se v oficiálním dokumentu Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou z prosince 2012. Celý článek

Jak krize demaskovala realitu pojištění vkladů

29.květen 2013   Autor: Ladislav Tajovský

Současná krize vzešla z krize finanční, což nebyla ani náhoda, ani shoda okolností. Vlastně banky, bankovní systém a v širším slova smyslu peníze jsou tím, kolem čeho se vše točí. A bohužel mnohem víc, než si na první pohled umíme představit. Celý článek

Euro není jediné. Osudy měnových unií a zemí bez vlastní měny

29.květen 2013   Autor: Petr Sokol

Evropská média i veřejnost jsou v posledních letech zaplaveny úvahami o eurozóně a budoucnosti této měnové unie. Ve stínu toho máme trochu tendenci v Evropě zapomínat, že měnových unií je ve světě daleko více a mnohé jsou dokonce o hodně starší než euro. Fungující měnové unie vznikly buď jako následek koloniálních říší, nebo v situaci, kdy se malá země připojila k většímu sousedovi a jeho měně. Celý článek

Krize jako čas k důležitým rozhodnutím

29.květen 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Hospodářská krize. Fenomén, který je povětšinou spojen s těmi nejhoršími asociacemi. Hromadné bankroty, nezaměstnanost, chudoba, frustrace, útoky na politické elity, ohrožení a pád demokracie. To vše si jistě s krizí spojíme. Daleko méně si s ní však spojujeme motiv příležitosti začít znovu, přijít s něčím novým. Je to ovšem paradoxní, protože slovo krize pochází z řeckého „krisis“ – tedy rozhodnutí. A právě toto rozhodnutí může být novým startem, bodem obratu k lepšímu. Celý článek

„Podplácel jsem, je mi líto,“

29.květen 2013   Autor: Michal Barbořík

oznámí pachatel na policejní stanici. „Děkujeme, jste volný,“ odpoví policista. Absurdní? Ne tak úplně. Účinnou lítost u vybraných korupčních trestných činů obsahoval starý trestní zákon. Osvědčil se tento institut? Usiluje vláda o jeho obnovení? Jakými jinými instituty podpořit oznamování korupce? Celý článek