Prosinec 2013

2014 – nebojte se rekodifikace

20.prosinec 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Prvním dnem příštího roku vstupují v účinnost právní předpisy, tvořící podstatu největší změny v oblasti soukromého práva za několik posledních dekád. Prosincové číslo analytického časopisu CI Time je opět věnováno změnám v podnikatelském prostředí v Česku (a částečně i na sousedním Slovensku). Právě rekodifikace je přitom tou hlavní, klíčovou změnou, z níž vyplývají i důležité posuny v daňové oblasti. Celý článek

Živá, či mrtvá voda měnové politiky? Příští rok napoví

20.prosinec 2013   Autor: Václav Rybáček

Loňská věštba, že ČNB přistoupí k devizovým intervencím, nebyla příliš složitá, inflační mantra měnových politiků je čitelná. Předvídat efekty této intervence je větší „kumšt“ a zběsilá diskuze intervencí složitost úvah jen dokazuje. V prognóze ekonomického vývoje v roce 2014 jde však o zásadní faktor. Pomůže intervence nějak k hospodářskému růstu? Ekonomické vztahy jsou více otázkou psychologie než směsí funkčních vztahů, reakce lidí je složité předjímat, až rok 2014 dá odpověď a mimo jiné řádně prověří kredibilitu ČNB i v očích veřejnosti. Celý článek

Soudy změnu zvládnou

20.prosinec 2013   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O nezdařených pokusech rekodifikovat soukromé právo, o novinkách zákona o obchodních korporacích, otázkách posilování odpovědnosti a transparentnosti, problémech dvojkolejnosti právních úprav a schopnosti soudů uvést novou legislativu do praxe s doc. JUDr. Ivanou Štenglovou. Celý článek

Obchodní společnosti 2014 – novinky

20.prosinec 2013   Autor: Antonín Kazda

Od 1. 1. 2014 bude soukromé právo, jak ho známe několik desítek let, zčásti passé. Zákoníky nahradí nové zákony a nové definice. Pokud stát chtěl zpřehlednit základ soukromého práva, zdá se, že v několika věcech uspěl – mj. právě s ohledem na právo společností, které vložil do zákona o obchodních korporacích č. 90 / 2012 Sb. (zkráceně ZOK). Celý článek

Katastr nemovitostí po 1. lednu 2014

20.prosinec 2013   Autor: Daniela Šustrová

Dne 23. srpna 2013 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 256 / 2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který navazuje na reformu soukromého práva a upravuje oblast evidence nemovitých věcí a právních vztahů k nim. Nový katastrální zákon doplňuje trojlístek nových vyhlášek1, jejich účinnost je stanovena rovněž na 1. ledna 2014. Celý článek

Filantropie v novém kabátu aneb změna legislativního rámce působení nestátních neziskových organizací

20.prosinec 2013   Autor: Jakub Kříž

S činností neziskového sektoru se lze setkat takřka na každém kroku. Nezaměstnává sice tolik osob jako sektor podnikatelský či státní, ale téměř každého se svými aktivitami jistým způsobem dotýká – ať již jako štědrého dárce, příjemce sociálních služeb anebo člena turistického oddílu. Celý článek

Daně v roce 2014: sazby se nemění, základy ano

20.prosinec 2013   Autor: Jaroslava Kypetová

Většina úprav daňových zákonů, které se stanou účinnými v roce 2014, má formu tzv. zákonného opatření Senátu. Zčásti se jedná o přizpůsobení zdanění novému občanskému zákoníku a dalším zákonům, zčásti jde o reakci na změny v evropských směrnicích, zčásti o (jistě dobrými úmysly motivované) zásahy do základů daní a zčásti se o rok předsouvá účinnost již schválené úpravy. Celý článek

Daňové změny od roku 2014

20.prosinec 2013   Autor: Luboš Jemelka

Je standardem posledních let, že se rok co rok mění právní úprava daní. Ne jinak tomu bude i v roce 2014, kdy dochází k řadě změn hned v několika daňových zákonech. Tomu, o jaké změny se jedná a nakolik jsou zásadní, se budu věnovat v následujícím textu. Celý článek

Jeden krok dopredu, dva späť

20.prosinec 2013   Autor: Radovan Ďurana

Česká a Slovenská republika majú stále mnoho spoločného. Napríklad v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra poklesli zhodne o 7 miest. Akurát kým ČR ostala v prvej päťdesiatke, SR klesla až na 78 miesto, pričom ešte v roku 2006 sa umiestnila na 37 pozícii. Celý článek